fbpx
EU-hankkeella puhtia ympäristöasioihin
EU-hankkeella puhtia ympäristöasioihin

Koska suomalaisen matkailuyrityksen liikeidean peruskivenä on puhdas ja rauhallinen luonto, haluaa Evon Luonto Oy  olla suunnannäyttäjä myös ympäristöasioissa. Tämän vuoksi olemme aloittaneet EU-rahoitteisen yritystoiminnan kehittämishankkeen nimeltään Lisää vetovoimaa matkailuun, uutta energiatehokkuutta ja vähemmän hiiltä taivaalle. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2019–31.5.2021.

Puolitoista vuotta kestävän hankkeen tavoitteena on rakentaa Evon Luonnolle kaksi liiketoiminnan työkalupakkia. Ensimmäiseen työkalupakkiin liittyy olennaisena osana myös yrityksen energiatehokkuuden kartoittaminen ja koko toiminnan muuttaminen entistä vähähiilisemmäksi tai hiilineutraaliksi 1–4 vuoden aikajänteellä.

Toinen työkalupakki laaditaan tukemaan yrityksen myyntiä ja markkinointia. Työkalupakista löytyvät hankkeen päättyessä ne toimet, joiden avulla Evon Luontoa ja Peace & Privacy – monitoimihuvilakonseptia markkinoidaan kustannustehokkaasti ulkomaisille ja kotimaisille asiakkaille.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 76 500 euroa, josta Evon Luonto Oy:n omavastuuosuus on 38 250 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman kautta. Hankkeesta vastaavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Koko hankkeen toteuttaa alihankintana Luonto-osuuskunta Willimieli, joka on toiminut läheisessä yhteistyössä Evon Luonnon kanssa vuodesta 2016 alkaen. Willimieli on aiemmin toteuttanut mm. Business Finlandin rahoituksella toteutetun Peace and Privacy -konseptointihankkeen, jonka tuloksena tuotteistettiin Suomessa ainutlaatuinen monitoimihuvilan konsepti.

Avaa tarjouspyyntölomake